Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

20:35
I am going to fuck his brain out tomorrow and I can't wait 
- zoo 

March 27 2018

17:38
4590 f007
17:37
Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link "Nieproszony gość"
17:35
Dzisiaj czuję się dużo bardziej chujowo, ale nie mam ochoty dzielić się tą chujowością z innymi. Dlatego, że to jest potem wykorzystywane przeciwko mnie. Nie chcę funkcjonować jak tarcza strzelnicza. Nie chcę pokazywać, że dziesiątkę mam w okolicach serca. Wcale nie trzeba strzelać w głowę, żeby mnie zabić.
— Jan Jakub Kolski

August 07 2017

18:04
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viarawwwr rawwwr
18:03
Mam zamiar odejść i nie mam zamiaru oglądać się za siebie i nie mam zamiaru się żegnać. Żyłem sam, walczyłem sam, sam radziłem sobie z bólem. 
— James Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommefir mefir viarawwwr rawwwr
17:58
9076 831d 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola
17:13
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

June 28 2015

23:26

"I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. A już moglibyśmy siedzieć obok siebie".

— ~ Katarzyna Wołyniec
Reposted fromfreedomlover freedomlover
23:23
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— G. Jagielska
23:21
6101 6ce3
Wojna polsko-ruska (2009)

June 22 2015

23:16
3113 f1fa
dobranoc.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
23:11
Reposted fromMySecretGarden MySecretGarden
23:02
I nie wiem czy Cie mam, czy tylko tu jesteś
— m
Reposted fromdisapproval disapproval
22:34
Believe me, I know what it’s like to feel all alone…the worst kind of loneliness in the world is isolation that comes from being misunderstood, it can make people lose their grasp on reality.
— Dan Brown, Inferno
Reposted fromlifeless lifeless
22:33
6934 31fa 500
Reposted fromchytruskaliska chytruskaliska

May 22 2015

09:10
4752 2cbb 500
Reposted fromacetylocoa acetylocoa
08:49
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
08:48
życie to strata czasu
— Perfidia
Reposted fromtetrafarmakon tetrafarmakon
08:45
Miliony marzą o nieśmiertelności, równocześnie nie wiedząc, co ze sobą zrobić w deszczowe niedzielne popołudnie.
— Susan Ert
Reposted fromavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl