Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

23:26

"I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. A już moglibyśmy siedzieć obok siebie".

— ~ Katarzyna Wołyniec
Reposted fromfreedomlover freedomlover
23:23
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— G. Jagielska
23:21
6101 6ce3
Wojna polsko-ruska (2009)

June 22 2015

23:16
3113 f1fa
dobranoc.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
23:11
Reposted fromMySecretGarden MySecretGarden
23:02
I nie wiem czy Cie mam, czy tylko tu jesteś
— m
Reposted fromdisapproval disapproval
22:34
Believe me, I know what it’s like to feel all alone…the worst kind of loneliness in the world is isolation that comes from being misunderstood, it can make people lose their grasp on reality.
— Dan Brown, Inferno
Reposted fromlifeless lifeless
22:33
6934 31fa 500
Reposted fromchytruskaliska chytruskaliska

May 22 2015

09:10
4752 2cbb 500
Reposted fromacetylcoa acetylcoa
08:49
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
08:48
życie to strata czasu
— Perfidia
Reposted fromtetrafarmakon tetrafarmakon
08:45
Miliony marzą o nieśmiertelności, równocześnie nie wiedząc, co ze sobą zrobić w deszczowe niedzielne popołudnie.
— Susan Ert
Reposted fromavooid avooid
08:44
5117 cdd2 500
Not personal. Just a cool image.
Reposted fromsmoczej smoczej

May 18 2015

22:40
And now that you don’t have to be perfect, you can be good.
— John Steinbeck, East of Eden
(via whyallcaps)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed

May 14 2015

22:48

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.

I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
22:42
22:42
Reposted fromMoonTide MoonTide viaorangeugarte orangeugarte
22:12
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
22:12
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
22:12
  Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— | J. L. Wiśniewski |
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl